Klachtenregeling Stichting Voedselbanken Nederland, Rijssen-Holten

Alle vrijwilligers van de Voedselbank Rijssen-Holten doen hun uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt.

De Voedselbank Rijssen-Holten stelt het op prijs indien u dan uw onvrede kenbaar maakt.

De Voedselbank Rijssen-Holten zal proberen het probleem (zo goed als mogelijk) in onderling overleg met u op te lossen. Indien u van mening bent dat het probleem dan nog niet is verholpen, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de Voedselbank Rijssen-Holten.

Voedselpakket:

Indien u een klacht heeft omdat uw aanvraag voor een voedselpakket is afgewezen, moet u een brief sturen naar:

Stichting Voedselbank Rijssen-Holten
Roelf Bosmastraat 47
7462MZ Rijssen

Klacht:

Een klacht is een uiting van onvrede over

  • het gedrag van één of meerdere vrijwilligers van de Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rijssen-Holten (hierna te noemen: ‘Voedselbank Rijssen-Holten’)
  • de werkwijze van de Voedselbank Rijssen-Holten
  • over een product

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op:

* de manier waarop u door onze vrijwilligers te woord bent gestaan;
* de manier waarop met uw privacy is omgegaan;

* de inhoud en/of kwaliteit van het voedselpakket, bijvoorbeeld de houdbaarheid van producten, de hygiëne of de voedselveiligheid in het algemeen.


Indien u per brief een klacht indient, dient u zo duidelijk mogelijk aan te geven waarop uw klacht betrekking heeft.

Indien van toepassing, dient u in uw klachtbrief het volgende te vermelden:

* de datum en plaats van de gebeurtenis;
* de naam van de betreffende vrijwilliger;

* de omschrijving van het product waarover u een klacht hebt;

* de datum van ontvangst van het product;
* indien u eerder contact met een vrijwilliger over uw klacht hebt gehad, dient u de naam van de betreffende vrijwilliger en hetgeen op dat moment is afgesproken te vermelden.

Afhandeling van de klacht

Binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw klachtbrief krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden en hoort u of uw brief in behandeling kan worden genomen. Vermeld daarom in uw klachtbrief altijd uw adresgegevens en/of e-mailadres en/of telefoonnummer.

Als uw brief voldoende informatie bevat neemt het bestuur van de Voedselbank Rijssen-Holten uw klacht direct na ontvangst ervan in behandeling.

Binnen twee weken nadat de brief in behandeling is genomen zal de Voedselbank Rijssen-Holten contact met u opnemen en wordt desgewenst een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Het bestuur zal tevens degene(n) horen over wie een klacht is ingediend of degene die feitelijk verantwoordelijk is voor een product.

Nadat de betrokkenen zijn gehoord zal het bestuur binnen twee weken een oordeel over de klacht vellen en zal zij u informeren over haar besluit.